Informace o nás


Naše MC si můžete také pronajmout nejen na narozeninové oslavy. Pro členy je pronájem za 400Kč, pro nečleny za 600Kč.

 

Poslání

Hlavním posláním Mateřského centra Pumpkin je snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas . Podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci. Posilujeme vztahy v rodině. Poskytujeme různé poradenství. Rodičům po mateřské dovolené pomáháme ve snadném návratu do zaměstnání. Podporujeme a propagujeme dobrovolnictví a nezištnost.

   

Název projektu:                       Dětská skupina při MC Pumpkin v České Lípě

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001297

Doba realizace projektu:        1. březen 2016 až 30. červen 2018

 

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

 

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Česká Lípa.

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě V České Lípě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

 

Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 12 míst, která se rozeběhne 1. 7. 2016.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

       

eu

Dětská skupina při MC Pumpkin v České Lípě

 

Novinky

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Kontakt

MC Pumpkin z.s. Železničářská 2232
Česká Lípa
470 01
+ 420 739 457 686

mcpumpkin@email.cz